Bok de KorverZo vergankelijk is de roem van grote voetballers. We Kennen nu nog de namen Van Hanegem en een Cruyff, Fris in het geheugen liggen nog de verrichtingen vanMannen als Henk Schouten , Coen Moulijn en Piet Keizer, minder gevleugeld zijn voor een jonger publiek al namen als Lenstra en Wilkes en de glorietijd van  spelers als Leen Vente , Leo Halle [ De Leeuw van Deventer ] , Frank Wels en Puck van Heel gaat terug tot omstreeks de jaren 30. Slechts weinigen weten nog van de helden-daden van een groot Rotterdammer, van Bok de Korver. Zijn Glorietijd lag tussen 1905 - 1920 Op 27 januari 1883 werd Johannes Marius de Korver aan de Binnenweg 91 geboren,  als tweede zoon van pakhuisknecht Engelbertus de Korver en Johanna van Ooijen,die in 1879 ui Den Haag naar Rotterdam kwamen en zich omstreeks 1885 aan de Kruiskade vestigden, waar vader Engelbertus een winkel begon in ijzerwaren en huishoudelijke artikelen. Op die plaats staat nu het Hilton Hotel. Daar lagen de jeugdjaren van [Bok] die door zijn levensstijl en zijn voetbaltalenten een ware ambassadeur van de sport zou worden.

Hij liet zich in 1900 inschrijven bij de kleine vereniging Constantia, die zou opgaan in de R.C. en V.V.Volharding [1895].Daar vielen zijn voetbalverrichtingen al snel op en in die tijd moet de bijnaam Bok zijn ontstaan. Zelf wist De Korver later de oorzaak niet meer, het zou wel iets met koppig,onverzettelijk of met zijn bijzondere kopstoten te maken hebben gehad. De vereniging Volharding deelde het terrein aan het Schuttersveld met de clubs Victoria, Celeritas, Rapiditas en Sparta. Voor kleinere clubs als Volharding had dit het nadeel dat hun betere spelers vaak de verleiding niet konden verstaan om bij het grotere Sparta te gaan spelen. Ook Bok de Korver maakte in 1902 de overstap en verwisselde de geel - zwarte kleuren voor de rood-witte van Sparta., De voetbalhistorie van Bok de Korver is vanaf 1902 onvermijdelijk tevens de historie van Sparta, daar hij dese club zijn leven lang trouw bleef. Kende Sparta tot 1902 nog periodes van ups en downs, met de komst van Bok ging het bergopwaarts en zou de club naar grote hoogte groeien. Hij zou tot 1914 vrijwel onafgebroken voor het Nederlandse Elftal uitkomen en vanaf oktober 1908 aanvoerder zijn. Zijn populariteit was bij de verhuizing van Sparta, in 1907 van het Schutterveld naar de Prinsenlaan, al groot. Dat kwam niet alleen door zijn voetbalspel, maar ook door zijn optreden buiten het veld. Zijn kalmte en humor, hoewel nooit uitbundig, maakten hem sympatiek en gezien.

Nog groter werd zijn populariteit toen hij 1n 1909 Sparta"s gouden jaren aanbraken en vele kampioenschappen konden worden gevierd. in mei 1909 werd het eerste landskampioenschap behaald. Voor Bok de Korver, Sparta en heel Rotterdam was het een grote voldoening om eindelijk de beste club van Nederland te zijn. De schouders van Bok de Korver zouden nog vele erekranzen dragen. Eindigde Sparta in het seizoen erop weer tweede achter H.V.V in de drie daarop volgende seizoenen werd de club landskampioen.

Ook 1913 was voor Bok een jaar met vele hoogtepunten. Hij werd erelid van Sparta, dat dat jaar naast het landskampioenschap ook winnaar van de Zilveren Bal werd.Hij speelde in maart mee in de historische interland tegen Engeland in Den Haag. voor de aanvang van deze wedstrijd - die de  Nederlanders verrassend met 2-1 wonnen - werd De Korver gehuldigd voor zijn 30ste interland [Engeland - Nederland 2-1]. Hij was toen bijna 31 jaar oud. Vader Engelbertus de Korver werd in juli 1913 gekozen als raadslid voor de liberalen en in de jaren 20 had hij zitting in de gemeenteraad voor de Vrijheidsbond. Bok was ook een overtuigd liberaal, maar had nooit de behoefte zich als zodanig te manifesteren.

Op 3 december 1914 trad De Korver in het huwelijk met de 23-jarige Henriette Jeanette Fruin, De dochter van een wijnhandelaar. Het echtpaar vestigde zich aan de Burgemeester Meinesz aan 108. Bok zou de eerste tijd weinig thuis zijn in verband met de moblisatie, waarvoor hij in Leerdam werd gestationeerd. Het is bekend dat hij ook daar [ in militair verband] heeft gevoetbald. uit 1915 een jaar waarin Sparta opnieuw kampioen werd - dateert een nooit bevestigd verhaal over de enorme populariteit van Bok de Korver. Volgens een jubileumgeschrift van 1918 gebeurde er toen het volgende : Moeder zei Juliaantje onlangs tot Hare Majesteit, Moeder wat staan onze protretten toch dikwijls in de bladen, veel meer dan andere mensen. Neen Juliaantje. Er is een mens, wiens potret meer in de bladen staat dan het onze. En dat is meneer De Korver uit Rotterdam. O ja zei Juliaantje, die een echt bijdehand kind is, Maar Bok is ook een voetballer en wij zijn Koningin he moe.? De Koningin zweeg.

Zeer veel aandacht kreeg de jubileumwedstrijd van Bok de Korver op 17 februari 1918, toen hij werd gehuldigd ter gelegenheid van zijn 350ste wedstrijd voor Sparta en zijn 400ste wedstrijd totaal. Geen krant of tijdschrift ging aan dit gebeuren voorbij. Uitvoerige verslagen van de huldiging en de wedstrijd Sparta - U.V.V. [4-0] Er verschenen zelfs exstra edities van landelijke sportbladen. die in superlatieven van Bok repten. Ook geillustreerde bladen als [het leven] roemden hem om zijn grootste voetbalkwaliteiten : Neerlands eerste voetbalcrack en Algemeen beminde ster van Nederland. Bok zelf beschouwde zijn voetbalkwaliteiten als niks bijzonders. Nooitheeft hij de behoefte gehad berichten over zichzelf te bewaren.

op 13 juli 1919 viel hem het erelidmaatschap van de Nederlandsche Voetbal Bond ten deel. Hij was toen 36 jaar en hoewel Spartas aanvoerder nog voor niemand opzij hoefde te gaan, kwam langzaam maar zeker het einde van zijn carriere in zicht. De prestaties van het Sparta - elftal zakten in die jaren ebnigzins af en in het seizoen 1920/1921 kon degradatie zelfs niet worden voorkomen. Dit was zeker niet aan Bok te wijten, want in september 1921 sprak de Maaspost nog over Bok als Neerlands oudste en beste voetballer.In het seizoen 1921/22 keerde Sparta naar de eerste klasse terug. Nog eenmaal had Bok de Korver het eerste elftal naar de kampioenschap geloodst, door zijn medespelers te bezielen met geestdrift en energie. op het Kasteel werd feestgevierd, waarbij de beeltenissen in brons van Bok de Korver en de voorzitter M.J. Overeynder werden onthuld. Deze plaquettes sieren ook nu nog het clubgebouw van Sparta. 

Kort na deze huldiging werd Bok ernstig ziek. Eeen verwaarloosde longontsteking was er de oorzaak van : zijn toestand verslechterde dusdanig dat er voor zijn leven werd gevreesd. Heel voetbalminnend Nederland leefde mee met Bok en zijn gezin en de dagbladen gaven bijna dagelijks berichten over hem. Wonderwel kwam hij er weer bovenop, vooral dankzij de hulp van prof. Snapper [ zelf scheidsrechter] en dokter Koning. Enige maanden later kondigde Bok aan dat hij voornemens had te stoppen met voetballen. Hij werd bestuurslid van Sparta. Voetballen met de veteranen  of oud - internationals zou hij nooit doen. Hij vond dat men geen vergelijking moet kunnen maken tussen de Bok van vroeger en de latere bok. Het zou overigens nog bijna een jaar duren, voordat hij werkelijk als voetballer afscheid nam op 18 maart 1923 speelde hij zijn laatste wedstrijd [ Sparta - Feyenoord] Nog meer dan zijn jubileum werd in de pers uitvoerig stilgestaan bij zijn loopbaan : Met zijn heengaan komt een plaats open, die niet te vervullen is, omdat een speler als hij zijn weerga op de Hollansdse velden niet kent.

In Amsterdam nota bene kwam men in 1928 tot de oprichting van de voetbalclub : B.D.K , de afkorting voor Bok de Korver. Naasthet bestuurslidmaatschap van Sparta aanvaardde Bok de Korver in de jaren ook een commissarispost in de Zilveren Bal Commissie. Naast zijn werk en voetbal kende hij eigenlijk geen andere liefhebberijen. Buiten de voetballerij , die hem in vele landen van Europa bracht, was hij het lieft thuis.

Als bestuurslid van Sparta was hij tot in 1944 leider van het eerste elftal en werd daarom vaak de twaalfde man genoemd. Van de Zilveren Bal Commissie werd hij later voozitter. Zo kon hij in 1951 de trofee uitreiken aan Spartas aanvoerder Rien Terlouw, De eerste spil die na Bok de Korver weer allure aan deze plaats gaf.

Op 1 september 1948 nam De Korver afscheid als chef van het Bureau van Lichamelijke Opvoeding van de secretarie- afdeling Onderwijs en Volksontwikkeling. Tijdens een bijeenkomst in het stadhuis werd Bok o.m. een zilveren legpenning van de Federatie van Nederlandse Journalisten aangeboden. Zijn 70 verjaardag was weer aanleiding tot een ware huldiging georganiseerd door een comite onder voorzitterschap van Karel Lotsy. In het rondschrijven van het comite stond : Bok de Korver is een bijna legendarische figuur geworden. Hij was een groot spil, die zijn weerga niet heeft gehad. Hij was een sportman in de beste zin des woods en door zijn spel een propagandist, aan wie het Nederlandse voetbal veel verschuldigd is.

Bok de Korver overleed op 22 oktober 1957 op 74-jarige leeftijd. Nog eenmaal kwamen de pennen van de journalisten in beweging voor de man die al sinds 1923 geen actief voetballer was, maar die zijn populariteit had vergroot zonder het zelf te willen. Spartas aanvoerder speelde 31 interlands voor Nederland. Hij was bestuurlid en erelid van Sparta, Erelid van de R.V.B en de K.N.V.B. lid en voorzitter van de Zilveren Bal Commissie. Ook als mens was hij een uitschieter, sterker zelfs : hij leek geen negatieve eigenschappen te hebben. 

Bok de Korver zelf vond alle lovende kwalificaties over hem overdreven, maar de denkbeelden van deze unieke sportman en markante Rotterdammer waren nu eenmaal een voorbeeld voor alle sportlieden.

Bron : Boek Rotterdams Voetbalglorie, Cees Zevenbergen Als verzamelaar van Bok de Korver. Weet ik dat het moeilijk is om materiaal bij elkaar te krijgen. Het is immers al een tijd geleden. Dingen die ik wel heb zijn Oa Jubileumboek 25 jaar Sparta, Kampioensnummer Sparta 1924/25.  Nederland - Engeland [AM] 24-03-1913 [2-1] Een Herrineringsboek, Het boek onze internationaals 1905 - 1924 enz. Dat soort boeken zoek ik maar ook nieuwe uitgaven. Artikelen uit oude kranten enz.

Bok De Korver 

Club : Sparta 

Geboren 27-01-1883 Overleden : 21-10-1957

31 interlands 1 Goal 

21 gewonnen -2 gelijk- 8 verlorenDe Interlands van Bok de KorverIk ben een enorme verzamelaar en bewonderaar van Bok De Korver. Ik verzamel alles van hem. Krantenartikelen,[voetbal] plaatjes, foto"s,  Revue der Sporten,boeken waar hij instaat. info enz. 

HEEFT U MATERIAAL OVER BOK DE KORVER [ NIEUW OF OUD ]KLEIN OF GROOT. LAAT HET MIJ WETEN !

Uit ONZE VOETBALLERS UITGEVER W DE HAAN UTRECHT DOOR H.K. TEUNE Mei 1924 ALLE INTERNATIONAALS 1905-1924

J.M.De Korver [ ! ]

J.M.de Korver Meer bekend als Bok werd geboren te rotterdam waar hij reeds als jongen lid werd van de Voetbalvereeniging Volharding Op 16 jarige Leeftijd verwisselt hij deze club voor het toen reeds in de eerst e klasse spelende Sparta waarin hij uitkomt voor het derde elftal, om binnen enkele jaren te promoveeren naar het eerste, van welk elftal hij gedurende een twintigtal jaren de ziel is geweest. Onder zijne leiding werkt Sparta zich meer en meer naar de eerste plaats en behaalt zelfs in  1909,1911,1912,1913, Het kampioenschap van Nederland. En als door noodlottige omstandigheden. zijn club degradeert in 1921, is onder zijne leiding, dat reeds het volgende jaar  de eerste klasse weer wordt bereikt.  In het Nederlandsch Elftal heeft De Korver gedurende lange jaren behoudens een enkele uitzondering, de spilplaats bezet en was hij verschillende malen aanvoerder. hij speelde mee in :

1 Antwerpen 30-04-1905 Belgie-Nederland 1-4
2 Rotterdam 14-05-1905 Nederland-Belgie 4-0
3 Antwerpen 29-04-1906 Belgie-Nederland 5-0
4 Rotterdam 13-05-1906 Nederland-Belgie 2-3
5 Darlington 21-12-1907 Engeland[am]-Nederland 12-2
6 Antwerpen 29-03-1908 Belgie-Nederland 1-4,1 goal
7 Rotterdam 26-04-1908 Nederland-Belgie 3-1
8 Rotterdam 10-05-1908 Nederland-Frankrijk 4-1
9 Londen 22-10-1908 Engeland[am]-Nederland [OS] 4-0
10 Londen 23-10-1908 Nederland-Zweden [OS} 2-0
11 Den Haag 25-10-1908 Nederland-Zweden 5-3
12 Antwerpen 21-03-1909 Belgie-Nederland 1-4
13 Rotterdam 25-04-1909 Nederland-Belgie 4-1
14 Londen 11-12-1909 Engeland[am]-Nederland 9-1
15 Antwerpen 13-03-1910 Belgie-Nederland 3-2
16 Haarlem 10-04-1910 Nederland-Belgie 7-0
17 Arnhem 24-04-1910 Nederland-Duitsland 4-2
18 Kleef 16-10-1910 Duitsland-Nederland 1-2
19 Antwerpen 19-03-1911 Belgie-Nederland 1-5
20 Dordrecht 02-04-1911 Nederland-Belgie 3-1
21 Amsterdam 17-04-1911 Nederland-Engeland[am] 0-1
22 Antwerpen 10-03-1912 Belgie-Nederland 1-2
23 Hull 16-03-1912 Engeland[am]-Nederland 4-0
24 Zwolle 24-03-1912 Nederland-Duitsland 5-5
25 Dordrecht  28-04-1912 Nederland-Belgie 4-3
26 Stockholm 29-06-1912 Zweden-Nederland [OS] 3-4
27 Leipzig 17-11-1912 Duitsland-Nederland 2-3
28 Antwerpen 09-03-1913 Belgie-Nederland 3-3
29 Den Haag 24-03-1913 Nederland-Engeland[am] 2-1
30 Zwolle 20-04-1913 Nederland-Belgie 2-4
31 Hull 15-11-1913 Engeland[am]-Nederland 2-1

Heeft u iets van 1 van deze Interlands ? Laat het me weten !Terug naar de Startpaginavoetbalboeken@hotmail.com